De driekleur verdrongen

Tijdens de bezetting wappert aan de vlaggenmast van de M.U.L.O. School met den Bijbel in Alphen aan de Rijn geen Nederlandse driekleur, maar een Duitse Reichskriegsflagge met swastika. Het gebouw is gevorderd als Stab Quartier van de 271. Infanterie-Division die in Nederland wordt gemobiliseerd. De kleinere zwart-wit-rode wimpel op de voorgrond met de afkorting St Qu. wijst militairen de weg. Voor wimpels en kaartsymbolen zijn deze kleuren behouden, terwijl de zwart-wit-rood gebaande Duitse oorlogsvlag met in het midden het symbool van het ijzeren kruis in zwart al op 15 september 1935 is vervangen. Hitler kiest voor het zwarte Nazisymbool op een ondergrond van wit en rood, nadat hij in maart 1935 de beperkingen van het verdrag van Versailles naast zich neerlegt en overgaat tot de vorming van een nieuw volwaardig leger, de Wehrmacht. Hierna prijkt in het Derde Rijk de Reichskriegsflagge op nagenoeg elk gebouw of complex van de Duitse krijgsmacht. Het ontwerp oogt simpel, maar achter de vormgeving zit een slim doordachte diepere symboliek, die voor tal van propagandadoeleinden wordt gebruikt. In de herfst van 1935 geeft Hitler in zijn besluit nadere toelichting over de betekenis. De kleuren rood, zwart en wit vertegenwoordigen de nationale driekleur. Hiermee zijn de trouw dienende soldaten bij leven en in de dood verbonden. Het ijzeren kruis van de oude oorlogsvlag staat voor de unieke militaire tradities van het eerdere leger en hun dappere voorbeelden. Dit symbool verbindt in feite het nieuwe leger met de tradities van zijn voorgangers. Het opvallend grote zwarte hakenkruis in de witte cirkel symboliseert eenheid, kracht en puurheid van de natie en staat symbool voor de nationaalsocialistische ideologie van het Derde Rijk. Met deze vlag laat de gezuiverde natie met haar leger de vernedering van de Eerste Wereldoorlog achter zich. Het katoen hangt niet alleen in de vlaggenmasten bij militaire complexen, maar wordt ook gebruikt als kistbedekking bij officiële militaire begrafenissen, ter decoratie bij militair gerelateerde feestelijkheden en op katheders voor het afleggen van de militaire eed. Ook in het bezette gebied worden burgers overal met deze vlag geconfronteerd, zoals in Alphen aan de Rijn. De fotolocatie is tegenwoordig niet meer terug te vinden. Het oude schoolgebouw heeft plaatsgemaakt voor het in 2003 opgeleverde nieuwe stadhuis.

Geraadpleegde bronnen:
Davis, B.L., Flags & standards of the Third Reich: Army, navy, & air force, 1933-1945 (MacDonald and Jane's Publishers Limited, Londen, 1975).
Davis, B.L. & McGregor, M., Flags of the Third Reich (Osprey Publishing, Oxford, 2000).

Meer foto’s in: Tijdens diensttijd