Meyendelseslag

Bij het Wassenaarse Meijendel ligt aan de kust de Meyendelseslag. De huidige strandopgang loopt dwars door een voormalig Duits Stützpunkt binnen de Freie Küste Katwijk-Scheveningen. Dit infanteriesteunpunt staat in 1941 bekend als Küstenwache 18, een wachtpost met eenvoudige veldversterkingen en houten barakken voor de 36 man sterke bezetting. Nadat eind 1941 blijkt dat de dreiging van geallieerde landingen op de kust toeneemt wordt de wachtpost in het kader van de Neue Westwall en de Atlantikwall met verschillende bouwprogramma’s uitgebouwd en versterkt tot Stützpunkt XXXIX H. In het uitgestrekte en reliëfrijk duinlandschap moet dit steunpunt de goed begaanbare toegang vanaf het strand tot het achterland afsluiten.

Vanaf 1942 bouwen de Duitsers hiervoor tientallen bunkers die gedeeltelijk met een ondergronds gangenstelsel zijn verbonden. De hoofdbewapening bestaat in het voorjaar uit twee lichte machinegeweren en twee stukken buitgemaakt Pools veldgeschut met een kaliber van 7,5 cm. Met de hand zijn loopgraven, MG-feuerstelle (mitrailleursnesten) en andere veldversterkingen uitgegraven voor de nabijverdediging. De kanonnen worden in deze periode door militairen van het Infanterie Regiment 166 bediend en de rest van de infanteriestelling nemen manschappen van het Infanterie Regiment 723 voor hun rekening.

Op de foto is te zien dat er in het steunpunt net drie vrachtwagens met materialen en soldaten zijn aankomen. Het gaat waarschijnlijk om een nieuwe lichting van een van beide infanterieregimenten, die de in aanbouw zijnde verdedigingswerken gaan bezetten. Hun bepakking ligt naast de voertuigen en de geweren staan netjes gekruist tegen elkaar. Het steunpunt oogt rommelig want het is nog één grote bouwplaats. Op de voorgrond staan dan ook geen bunkers, maar simpele barakken die met camouflagenetten zijn bedekt. Wie goed kijkt, ziet dat er takken van duindoorn in het hennepnet zijn verwerkt om de bouwsels nog beter in het landschap op te laten gaan. Op de achtergrond verraden knuppelpaden voor het omhoog slepen van materialen, de flinke ontgravingen en het losse zware materieel zoals een betonmolen, de bouwputten voor nieuwe bunkers.

Geraadpleegde bronnen:
KTB 88.AK., National Archives and Records Administration.

Meer foto’s in: Bunkers & stellingbouw