Over Bezetting in Beeld

Bezettinginbeeld.nl is een informatieve website over de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Holland. Centraal staan foto’s die Duitse militairen met hun eigen camera’s maakten, voorzien van korte beschrijvingen. Deze soldatenkiekjes vormen een unieke historische bron en geven een bijzonder beeld van de bezetting door Duitse ogen.

Deze website toont foto’s met een passend verhaal dat eind 2024 ook in boekvorm verschijnt. De amateurfoto’s tonen vaak een vrolijke en lachende bezetter. De samenstellers van bezettinginbeeld.nl zijn zich ervan bewust dat achter deze foto’s een meedogenloos regime resoneert dat systematisch miljoenen onschuldige mensen op grond van geloof, afkomst, geaardheid en politieke voorkeur heeft vervolgd en vermoord. Veel Duitse militairen beleefden en fotografeerden de bezetting in Nederland vanuit een beperkt standpunt. Het getoonde beeldmateriaal belicht de geschiedenis daarom zeer eenzijdig. De intentie van de samenstellers is om op een integere en verantwoordelijke manier de foto’s met achtergrondverhalen te verrijken, zonder politieke of ideologische motieven. Wij verwerpen nadrukkelijk elke vorm van verheerlijking van het Derde Rijk, fascisme of racisme.

Samenstellers

Militair-historisch onderzoeker & auteur Jeroen Rijpsma interesseert zich al sinds zijn jeugd in bouwwerken en verdedigingslinies uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is kenner van de Atlantikwall en de Duitse bezetting in Nederland en werkt mee aan routes langs sporen van de oorlog, herbestemming en behoud van bunkers, exposities en mediaproducties.

Conflictarcheoloog Nick Warmerdam is werkzaam bij het archeologische onderzoeksbureau BAAC. Hij heeft zich gespecialiseerd in militair erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. Zijn onderzoeken richten zich op de militaire aspecten van conflict, de impact op de samenleving en het landschap waarin zich restanten bevinden.

Dank

Met dank aan Arthur van Beveren, Fam. Van den Ende, Peter Heijkoop, Peter de Krom, Joost de Kurver, Geert-Jan Mellink en Thieu Sonnemans.

Mede mogelijk gemaakt door de Erfgoedlijn Atlantikwall Provincie Zuid-Holland.

Links

Enkele suggesties voor interessante websites over de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Holland:

Goeree-Overflakkee: wo2go.nl
Voorne: biberbunker.nl
Westland: stelling33.nl
Hoek van Holland: atlantikwall-museum.nl
Hoek van Holland: forthvh.nl
Den Haag: atlantikwallmuseum.nl
Noordwijk: atlantikwall.nl
Zuid-Holland: geschiedenisvanzuidholland.nl
Nederland: bezoekatlantikwall.nl
Nederland: zuidfront-holland1940.nl
Hoek van Holland: hvhwo2.wordpress.com
Nederland: verzetsmuseum.org
Katwijk: katwijkinoorlog.nl
Dordrecht: www.dordrechtindeoorlog.nl
Westland: 75jaarvrijheidwestland.nl
Rotterdam: museumrotterdam.nl
Den Haag: oranjehotel.org
Zuid-Holland: atlantikwallroute.com

Colofon

© Foto’s en fototeksten tenzij anders vermeld in de bronvermelding: J. Rijpsma & N. Warmerdam, samenstellers Bezetting in Beeld
© Tekst achtergrondinformatie: J. Rijpsma

Contact: info@bezettinginbeeld.nl

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de samenstellers worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand (downloaden) en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook.

Neem contact op als u gebruik wilt maken van tekst en/of beeld. Behalve bronvermelding vragen wij in sommige gevallen een geringe vergoeding voor de gebruiksrechten.

Op de foto’s is het copyrightmerk © www.bezettinginbeeld.nl zichtbaar, ook op die waarvan de rechten berusten bij derden. In dat geval beheren de samenstellers de foto’s en staat in de bronvermelding de naam van de rechthebbende vermeld. De samenstellers behouden zich alle rechten voor ten aanzien van in bezit zijnde of van derden beheerde afbeeldingen. Indien u een verzoek heeft verwijzen wij u waar nodig door.

De samenstellers respecteren het copyright en het gebruiks- en auteursrecht en proberen deze altijd te achterhalen en te vermelden. Neem contact op als u van mening bent dat wij hierin verzuimen en u rechten kunt doen gelden.