Veldverkenning

Als eind 1941 duidelijk wordt dat de in juni begonnen strijd aan het Oostfront niet snel voorbij is, geeft Hitler het bevel een verdedigingslinie te bouwen langs de kuststrook van de bezette landen in het westen. Hier mogen de geallieerden vanuit Groot-Brittannië absoluut niet aan land komen om een tweede front te openen. Bunkers en kustbatterijen moeten dit verhinderen. De meest geschikte locaties hiervoor worden bepaald door verschillende factoren. Uiteraard speelt de kwetsbaarheid van een gebied voor amfibische operaties een rol. Een landing is minder waarschijnlijk op plekken waar tot ver in zee zandbanken liggen of een kilometers breed strand waarna hoge rotswanden een opmars belemmeren. Een gebied waar een diepe vaargeul tot onder de kust ligt, waar ook nog eens een stad ligt met veel infrastructuur naar het achterland loopt meer gevaar. En als er dan ook nog eens militair strategische doelen nabij liggen, zoals industrie, havens of vliegvelden, wordt het risico nog hoger. Kaarten helpen de geologie en geografie inzichtelijk te maken, maar de planning waar welke bunkers of geschut moeten komen is vooral gebaat bij nauwkeurige veldverkenningen en grondboringen.

Aan de Boulevard van Oostvoorne bekijkt Major Georg Breitkopf in de zomer van 1942 de situatie ter plekke. Op de achtergrond zijn de strekdammen en de resten van de aanlegsteiger van de veerboot naar Rotterdam te zien, die tijdens een storm een jaar eerder werd verwoest. Reparatie is uitgesloten want dit gebied is inmiddels verboden voor burgers. Pottenkijkers zijn niet gewenst in de duinen waar militairen in bewakingsposten dag en nacht de wacht houden. Maar dat is niet voldoende. Schepen kunnen tot dichtbij het strand komen en de smalle duinstrook is bovendien goed ontsloten met verharde duinovergangen naar het dorp, vanwaar de weg vrij ligt om snel verder op te rukken. Omdat het eiland Voorne dichtbij de uiterst strategische Nieuwe Waterweg en de Rotterdamse haven ligt valt een vijandelijk landing hier niet uit te sluiten, concludeert Breitkopf. Halverwege de boulevard, precies op het punt waar hij staat, zullen daarom nog die winter zwaar betonnen bunkers van een infanteriesteunpunt worden gebouwd, met even verderop een aantal geschutsbunkers. Dat er hiervoor langs De Boulevard hotels en een monumentaal theehuis moeten worden afgebroken interesseert hem niet veel, het militaire belang gaat immers boven alles.

Meer foto’s in: Bunkers & stellingbouw